Kurs dla rodzin – „młody przewodnik psa”

KURS – MŁODY PRZEWODNIK PSA  – od czerwca 2018!

 

Często decyzja o zakupie czy adopcji psa w rodzinie podejmowana jest ze względu na dzieci, które marzą o nowym czworonożnym członku rodziny, o przyjacielu. Na początku jest radość i duże zaangażowanie dziecka w opiekę nad psem, która z czasem maleje, a rodzice z niezadowoleniem przejmują obowiązki, które wyznaczyli dzieciom. Pies, mimo, że kochany, staje się obciążeniem. Bywa, że pies w niektórych sytuacjach zaczyna prezentować zachowania agresywne w stosunku do dzieci i rodzice obawiając się o ich zdrowie, szukają dla psa nowego domu.

 

DLA KOGO? – formuła kursu jest dostosowana do dzieci w wieku 8-14 lat z udziałem rodzica/rodziców oraz psa.

 

Formuła kursu – obejmuje 8 weekendowych zajęć:

– 4 spotkania (1,5 godz.), na których przekazywana jest wiedza teoretyczna z użyciem odpowiednich metod nauczania jak: pogadanka, gra dydaktyczna, prezentacja multimedialna.

Zakres tematyczny:

  • budowanie prawidłowej relacji z psem
  • komunikacja pies-pies oraz pies-człowiek
  • dlaczego psy atakują i jak uniknąć pogryzienia

– 4 spotkania (1godz.) praktyczne z udziałem psów uczestników, na których przeprowadzana jest nauka podstawowych komend oraz technika bezpiecznego spaceru z psem.

 

Cel – wiedza przekazana podczas kursu pozwoli dzieciom (i rodzicom) zbudować zdrową relację z psem, zrozumieć język i potrzeby czworonogów, zachowywać się odpowiednio, unikając sytuacji niebezpiecznych. Zajęcia przeprowadzane w ramach kursu uczą odpowiedzialności i empatii do zwierząt. Umiejętność użycia wybranych, podstawowych komend ułatwi funkcjonowanie w życiu codziennym, w domu i na spacerze.

Po ukończeniu kursu i zdanym egzaminie, uczestnicy otrzymują dyplomy.

Koszt kursu (dziecko, rodzic, pies) – 650 zł > zalecana wcześniejsza konsultacja behawioralna

Maksymalna liczba uczestników – 4 zespoły (dziecko, rodzic/rodzice, pies)

Pies jest przyjacielem człowieka, a kim jest człowiek dla psa?

Jesteśmy dla psa przewodnikiem, ale w sensie rodzicielstwa i przyjaźni. Nie upośledziliśmy jego naturalnych instynktów i psy doskonale sobie radzą bez człowieka.  Jesteśmy odpowiedzialni za to co oswoiliśmy. Właśnie dlatego powinniśmy się uczyć komunikacji z psem, zrozumienia psa.

Czy psy komunikują się miedzy sobą?

Psy bezdomne, dzikie w bardzo klarowny i intensywnie wyrażany sposób komunikują się ze sobą, są bardzo czytelne dla innych psów, bardziej niż te chowane przy człowieku.  Psy towarzyszące ludziom również nieustanie rozmawiają z innymi psami wykorzystując mowę ciała.

Czy człowiek może komunikować się z psem?

Tak. Gdy nauczymy się odczytywać psią mowę, będziemy wiedzieć, czy możemy podejść do psa. Przede wszystkim, będziemy wiedzieli jak podejść do psa i czy ten pies jest chętny do zawarcia z nami znajomości, do poznania nas. Możemy mu w jego języku powiedzieć, że nie mamy złych zamiarów i poczekać na odpowiedź.

Czy psy z natury są niebezpieczne?

Psy z natury są miłe, grzeczne i unikają konfliktów, wszelkie nieporozumienia wynikają z braku znajomości ich języka, ich natury, a przez to często tłumienia, a wręcz karania za psie próby komunikacji.

Co jest przyczyną agresji u psów przejawiających się pogryzieniami?

Przyczyną agresji psów przejawiających się atakowaniem, gryzieniem jest zawsze stres. Stres może mieć różne źródła – strach, obrona zasobów itd.. Często nieświadomie podchodząc do psa, przybieramy postawę, pozycję która dla psa jest nieprzyjazna, a nawet odczytywana jako agresywna, powodująca stres – podchodzenie na wprost, patrzenie się w oczy itd..

Czy pies przed atakiem wysyła sygnały ostrzegawcze?

Zawsze i każdy! To my ludzie nie jesteśmy w stanie ich czasem zauważyć, bo ich nie znamy. Czasem są wysyłane bardzo szybko lub też  pies karcony za wysyłanie tych subtelniejszych sygnałów zwyczajnie przestaje ich używać, prezentując od razu te silniejsze. Często do pogryzień dochodzi tylko dlatego, że człowiek nie widział, co ten pies mówi prosząc „Daj mi spokój, daj mi przestrzeń, nie atakuj mnie, uspokój się!”