REGULAMIN

 1. Psy uczestniczące w zajęciach muszą być:
   • zaszczepione przeciw chorobom zakaźnym
   • zabezpieczone przeciw pchłom i kleszczom
   • w szelkach typu guard lub szerokiej płaskiej obroży
   • na smyczy minimum 3 metrowej
   • zaopatrzone w ulubione smaczki

 2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach z opiekunem prawnym.
   • dzieci winny być pod kontrolą opiekunów prawnych
   • dzieciom zabrania się biegania, w przeciwnym wypadku będą wyproszone z zajęć
   • jeśli w przypadku niesubordynacji dziecka, ucierpiałby pies, wszelkie koszta terapii weterynaryjnej lub/i behawioralnej ponoszą opiekunowie prawni dziecka

 3. Niedozwolone są kolczatki, obroże zaciskowe, kantary, smycze automatyczne oraz inne krótsze niż 3 metry.

 4. Wszelkie problemy zdrowotne, złe samopoczucie psa należy zgłaszać trenerowi przed zajęciami.

 5. Należy sprzątać po swoim psie.

 6. Za szkody wyrządzone przez psa, odpowiada właściciel.

 7. Suki w ciecze nie mogą uczestniczyć w zajęciach

 8. Nieobecności:
   • na zajęciach treningowych tylko jedna nieobecność na turnus zgłoszona minimum 24 godziny przed rozpoczęciem treningu jest usprawiedliwiona bez względu na powód oraz możliwa do odrobienia bez utraty zajęć.
   • na zajęciach socjalizacyjnych tylko jedna nieobecność na turnus zgłoszona minimum 24 godziny przed rozpoczęciem spaceru jest usprawiedliwiona bez względu na powód oraz możliwa do odrobienia bez utraty zajęć.
   • w przypadku choroby psa zajęcia zostaną usprawiedliwione pod warunkiem okazania wypisu od lekarza weterynarii
   • nieobecności należy zgłaszać w prywatnej wiadomości sms lub whats app
   • w przypadku tzw. siły wyższej, trener rozpatruje usprawiedliwienie nieobecności indywidualnie
   • płatność za zajęcia nieusprawiedliwione nie podlega zwrotowi

 9. Odwołanie zajęć przez trenera:
   • w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych: silny wiatr, deszcz, temperatura powyżej 25 stopni Celsjusza lub poniżej minus 8 stopni Celsjusza trener może odwołać zajęcia, nie później niż 1 godzinę przed ich rozpoczęciem. Zajęcia zostaną odrobione, a turnus przedłuży się o kolejny tydzień
   • z powodu niedyspozycji, trener ma prawo odwołać zajęcia na 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć raz na turnus, jeśli nie będzie zorganizowanego zastępstwa, zajęcia zostaną odrobione w kolejnym terminie, a turnus przedłuży się o tydzień. W przypadku kolejnych odwołań, z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 9a lub udokumentowanego L4, uczestnik ma prawo do skorzystania z zajęć w liczbie o jeden więcej niż wynika z wykupionego pakietu.

 10. Płatność za pakiet zajęć psiego przedszkola lub ratę (nie dotyczy konsultacji) należy uiścić najpóźniej w trakcie drugich zajęć. Przy płatności w ratach za pakiet, druga transza winna zostać uregulowana najpóźniej w trakcie czwartych zajęć treningowych.

 11. Płatność za pozostałe zajęcia grupowe następuje z góry.