Zajęcia z psem w szkole

WARSZTATY EDUKACYJNE  DLA DZIECI – JA JUŻ WIEM, JAK ROZMAWIAĆ TRZEBA Z PSEM!

W ostatnich latach kilkukrotnie w mediach nagłaśniany był problem drastycznych pogryzień dzieci przez psy. Po wydarzeniu, przez krótki czas prowadzone były dyskusje: czy można było zapobiec wypadkowi?  Następnie dyskusja zanika, do następnego pogryzienia, a problem pozostaje. Brakuje odpowiednich programów edukacyjnych oraz wykwalifikowanej kadry specjalizującej się w szerzeniu wiedzy z zakresu kynologii.

WARSZTATY DLA PRZEDSZKOLI ORAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

CEL  WARSZTATÓW – Edukacja dzieci pozwolająca na uniknięcie pogryzień przez psy,  zarówno własne, jak obce.

Grupa docelowa – dzieci w przedziale wiekowym  3-6 lat oraz 7 – 12 lat.

Liczebność grupy – do 30 osób

Metody nauczania – dostosowane do wieku dzieci, oparte zarówno na słowie – opowiadanie, pogadanka, dyskusja, jak i na problemie – gry dydaktyczne: metoda symulacyjna, burza mózgów. W zajęciach na życzenie może uczestniczyć przeszkolony pies organizatora warsztatów.

Cena za 45 min. warsztatów 120 zł. brutto

Cena za 1godz. warsztatów – 150 zł. brutto

Faktura na życzenie.